Hem

Om Kati

Utställningar

Representerad

Tavlor

De Unga

Kontakt

Länkar

 

 

 

 

 
 
1930-talet. Himlen mörknade över Europa. Tiden präglades av depression och ekonomisk snålblåst. Utländsk grafik vällde in över Sverige. Konstnärerna hade det besvärligt.
Då föddes idén hos två unga konstnärer, Birger E:son Birger och Nils Björklund-Furto, numera bosatt i Frankrike, att ställa ut i egen regi för att minska gallerikostnaderna. Det var en idé som helhjärtat delades av många fler, så gruppen växte snabbt, bildade en konstnärsförening, antog namnet DE UNGA och skrev några enkla stadgar. Den viktigaste fastslog att de enbart skulle sälja konst direkt från konstnärerna till allmänheten och med lägsta möjliga omkostnader. All konsthandel var bannlyst. – Detta är fortfarande DE UNGAS grundregel.

För att få startkapital vände man sig till Prins Eugen, som välvilligt ställde upp för den unga konsten. Med hans namn överst på tiggarlistan fick man ihop blygsamma 4.000:-, kunde hyra lokal, köpte ett bord och anskaffade telefon. DE UNGA öppnade eget, på Jakobsbergsgatan. Året var 1938.

Att DE UNGA har kunnat hålla sig kvar i centrala Stockholm har i hög bidragit till att galleriet blivit en institution och en träffpunkt: första lokalen på Jakobsbergsgatan växte man snart ur. Sedan följde Vasagatan 4, DE UNGAs tid som Klarabohemer med fester på gamla Tennstopet. Därefter Drottninggatan 100 och nu Hornsgatan 8 vid Slussen. På Vasagatan fick Grafiska Sällskapet sitt första permanenta galleri – Den s k Grafiska Gången. Initiativtagare var Bengt Lissegårdh och dess förste intendent Ture Lidström, Jürgen v. Konow efterträdde Ture Lidström och startade Grafiska Sällskapets vandringsutställningar. Grafiska Sällskapet kom att stanna i DE UNGAS hägn intill 1970-talet.

Medlemsantalet i DE UNGA har varierat från tid till annan. Många av de då "unga" har gått ur tiden: Gösta Sundvall, Jürgen v. Konow, Pelle Åberg, Birger Skarp, Bengt Lissegårdh, Sven Olof Rosén, Verner Molin m fl. Många har kommit och gått som medlemmar: Olle Nordberg, Gösta Werner, Eva Eriksson, Edvin Öhrström, Knut Hanqvist, Erik H. Olsson, Tore Hultcrantz…

Inte bara medlemmar i gruppen utan en oändlig rad, mestadels svenska konstnärer har ställt ut på DE UNGA. Många konstnärer har gjort sitt ”avstamp” där och varje år avsätts tid för konstskolornas elever – utställningar utan andra kostnader än provision på försäljning.

De 50 åren mellan 1938 och 1988 har varit hisnande omskakande i många avseenden. Kulturlivet har åkt slänggunga med världshändelserna. Att överleva som ideellt konstgalleri har ofta varit ett konststycke i sig. Men alla som varit med har, var och en på sitt sätt, bidragit till att DE UNGA är "still going strong". Medlemmarna har regelbundet träffats en gång i månaden för att tillsammans med sin intendent och sin ekonomidirektör – en viktig person – diskutera stort som smått: utställningar, nödiga reparationer, förbättringar i lokalen, årsfester osv. Alla ställer upp till ingen kostnad. Lojala och idoga intendenter har jobbat tillsammans med konstnärerna, många gånger för så gott som svältlön för den goda sakens skull. Dystra timmar inför hotande katastrofer och våldsamma glädjeyttringar vid hoppfulla tendenser har avlöst varandra.

Att tillhöra en konstnärssammanslutning kan inte överskattas. När det blåser orkan i kulturlivet, när man grips av oro eller tvivel, när plånboken är tunn, om man får en idé, om man vill ställa ut sin senaste grej – ja, då går man till "Salongen".

Vi, som nu är DE UNGA, upplever det som en förmån att få föra DE UNGAs 50-åriga traditioner vidare och med denna korta berättelse om DE UNGAs tillkomst och historia sänder vi ett tack och en hälsning till alla som under de många åren varit DE UNGAs vänner.

Ur Jubileumsskrift
av Kati Nordgren och Ture Lidström, 1988


 

Kati Nordgren © 2009 - 2012
info@katinordgren.se
Design: Torbjörn Dyrvold